End-User License Agreement for Big Fish

Licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers voor Big Fish Games, Inc. Software

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG:

Deze Big Fish Games, Inc. Licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers ("EULA") is een juridische overeenkomst tussen uzelf (een individu of een enkele entiteit) en Big Fish Games, Inc. ("Big Fish Games") voor de Big Fish Games software behorende bij deze EULA en alle overige software die wordt gedownload en geïnstalleerd door de Big Fish Games software, inclusief computer software en mogelijk geassocieerde media, bedrukt materiaal en online of elektronische documentatie ("SOFTWARE"). Door gebruik te maken van uw rechten om de SOFTWARE te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze EULA. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, installeer en gebruik de SOFTWARE dan niet.

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARE is beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrecht -verdragen, alsmede door andere wetgeving en verdragen die betrekking hebben op intellectueel eigendom. De SOFTWARE wordt verstrekt onder de licentie. De SOFTWARE wordt niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Deze EULA verleent u de volgende rechten:

Installatie en Gebruik. U mag een kopie van de SOFTWARE installeren en gebruiken op één computer. U heeft verder de optie om de SOFTWARE te bewaren of te installeren op een opslagapparaat, zoals een netwerkserver, om de SOFTWARE uit te voeren op uw computer of op uw andere computers; niettemin mag dezelfde licentie niet gedeeld of gelijktijdig op verschillende computers of servers gebruikt worden. Er moeten voldoende licenties aangeschaft worden voor elke gedeelde of gelijktijdig-gebruikte SOFTWARE.

Reproductie en Distributie. U mag de SOFTWARE niet reproduceren of verspreiden behalve om back-up kopieën te maken of om de SOFTWAREte installeren volgens bovenstaande uitleg.

BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

Beperkingen op Reverse Engineering, Decompilatie en Disassemblatie. U mag de SOFTWARE niet "reverse-engineeren", decompileren of disassembleren, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan volgens toepasselijke wetgeving niettegenstaande deze beperking.

Software Overdracht. U mag al uw rechten volgens deze EULA permanent overdragen, mits u geen kopieën bewaart, u alle SOFTWARE overdraagt en de ontvanger met de voorwaarden van deze EULA instemt.

Beëindiging. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, kan Big Fish Games deze EULA beëindigen indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze EULA. In een dergelijk geval bent u verplicht alle kopieën van de SOFTWARE en zijn onderdelen te vernietigen.

AUTEURSRECHT

Alle auteursrechten in en op de SOFTWARE (met inbegrip van, maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten en "applets" opgenomen in de SOFTWARE), het bijgevoegde bedrukte materiaal en alle kopieën van de SOFTWARE zijn eigendom van Big Fish Games of haar leveranciers. De SOFTWARE staat onder bescherming van het auteursrecht en bepalingen van internationale verdragen. U bent daarom verplicht de SOFTWARE te behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd werk.

BEPERKTE GARANTIE

GEEN GARANTIE. Big Fish Games ontkent uitdrukkelijk enige vorm van garantieopde SOFTWARE. De SOFTWARE en alle gerelateerde documentatie worden aangeboden "zoals het is" zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van en niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties, dat de SOFTWARE verhandelbaar is, dat het geschikt is voor bepaalde doeleinden en dat het geen inbreuk pleegt. Het volledige risico dat voortkomt uit gebruik of prestatie van de SOFTWARE is voor uw rekening.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE. In geen geval zijn Big Fish Games of haar leveranciers aansprakelijk voor welke schade dan ook (met inbegrip van en niet beperkt tot schade zoals verlies van zakelijke winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van zakelijke informatie, of elke andere vorm van geldelijke schade) die voortkomt uit het gebruik van de SOFTWARE of de onmogelijkheid de SOFTWARE te gebruiken, zelfs wanneer Big Fish Games vooraf was ingelicht over de mogelijkheid van zulke schade. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van gevolgschade of speciale schade niet toe. Deze beperking is dus mogelijk niet op u van toepassing.

DIVERSEN

Als u de SOFTWARE heeft verkregen in de Verenigde Staten, zal deze EULA onderworpen zijn aan de wetgeving van de staat Washington.

Als u de SOFTWARE heeft verkregen buiten de Verenigde Staten, dan kan locale wetgeving van kracht zijn.